Khái niệm Cloud Server

Cloud server là mô hình chia sẻ dữ liệu giữa các thiết bị với server thông qua internet.

 Điện toán đám mây chính là nền tảng của máy chủ ảo.

Điện toán đám mây (Cloud Computing) là mô hình điện toán phát triển dựa trên sử dụng công nghệ máy tính bằng internet.

cloud server

Cloud Server ra đời để giải quyết  vấn đề về chi phí, bảo hành và uptime cho doanh nghiệp.

Đặc biệt dành cho những người muốn phát triển kinh doanh dựa trên nền tảng internet.

Nhìn chung, điện toán đám mây là một trong những giải pháp máy chủ tốt nhất hiện nay.

Chi tiết liên hệ: Dịch vụ cho thuê máy chủ ảo Cloud Server

Rate this post