Dịch vụ cho thuê máy chủ ảo VPS Cloud Server

Zubi Cloud – Dịch vụ cho thuê máy chủ ảo VPS Cloud Server

Ưu thế của Zubi Cloud là trung tâm dữ liệu theo tiêu chuẩn cao. Hạ tầng phần cứng sử dụng trong công nghệ điện toán đám mây được tính toán tối ưu hiệu năng.

Zubi Cloud đã chứng minh sức mạnh nhờ triển khai Cloud Server và Cloud VPS ngay khi thành lập.

Cloud Server

Khả năng mở rộng không gian giới hạn cũng như đáp ứng dự phòng giảm mức gián đoạn dịch vụ thấp nhất ( uptime 99,95%). Phân tải ở mức node mạng và mức data center.

Nhờ những lợi thế trên, dịch vụ VPS Cloud Server giá tốt của Zubi Cloud đang ngày càng được nhiều tổ chức và cơ quan tin dùng.

Thông tin chi tiết: Dịch vụ cho thuê máy chủ Zubi Cloud

5/5 - (2 bình chọn)